Khác biệt giữa các bản “Thần Nông”

# [[đế Khắc]] (帝克) con đế Ai
# [[đế Du Võng]] (帝榆罔) con đế Khắc
* '''Theo [[Sơn Hải kinh]] thì Thần Nông thị truyền được 10 đời''':
# Viêm Đế
# [[Viêm Cư]] (Trụ)
# [[Tiết Tịnh]]
# [[Hí Khí]]
# [[Chúc Dung]]
# [[Cộng Công]]
# [[Thuật Khí]]
# [[Hậu Thổ]]
# [[Ế Minh]]
# [[Tuế Thập]]
 
==Tại một số quốc gia==
44

lần sửa đổi