Khác biệt giữa các bản “Hạ Hầu Anh”

Sau khi Lưu Bang bình định Tam Tần, Hạ Hầu Anh cùng Hán Vương vào [[Bành Thành]]. Trận Bành Thành, Lưu Bang bị [[Hạng Vũ]] đánh bại, quân [[nhà Hán|Hán]] thua to, Lưu Bang bỏ chạy, gia quyến thất lạc. Trên đường, Lưu Bang gặp hai con là [[Lưu Doanh]] và công chúa [[Lỗ Nguyên]], Hạ Hầu Anh liền đưa hai đứa trẻ theo cùng. Khi quân Sở đuổi sát, Lưu Bang vì quý thiên hạ hơn quý con nên đã ba lần bỏ hai đứa trẻ giữa đường, nhưng cả ba lần Hạ Hầu Anh đều xuống xe bế lên đưa đi tiếp. Lưu Bang khi đó vô cùng tức giận, đã muốn giết Anh, nhưng cuối cùng cũng thoát được. Lưu Doanh và công chúa Lỗ Nguyên được đưa về Phong Ấp.
 
Khi Lưu Bang xưng đế (202 TCN), Hạ Hầu Anh phò Lưu Bang bắt Sở Vương [[Hàn Tín]] lập công. Hạ Hầu Anh luôn theo Lưu Bang trong các cuộc bình định sau đó. Lưu Bang chết, Hạ Hầu Anh giữ chức Thái Bộc, theo hầu Hiếu Huệ Đế và [[Lã Hậu]]. Lã Hậu chết (180 TCN), thế lực họ Lã bị diệt, ông tiếp tục phò Đại Vương [[Lưu Hằng]] lên ngôi. Hạ Hầu Anh giữ chức Thái Bộc cho tới khi mất. Thụy hiệu của ông là Văn Hầu.
 
Hạ Hầu Anh giữ chức Thái Bộc cho tới khi mất vào năm 172 TCN, không rõ lúc đó ông bao nhiêu tuổi. Thụy hiệu của ông là Văn Hầu.
 
== Xem thêm ==
61.924

lần sửa đổi