Khác biệt giữa các bản “Lý thuyết hỗn loạn”

Bổ dung nội dung
(xóa trang forum)
(Bổ dung nội dung)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
{{chú thích trong bài}}
[[Tập tin:WeierstrassFunction.svg|nhỏ|300px|[[Hàm Weierstrass]], một loại hình phân dạng mô tả một chuyển động hỗn loạn]]
[[Tập tin:Lorenz system r28 s10 b2-6666.png|nhỏ|300px|phải||Quỹ đạo của hệ Lorenz cho các giá trị ''r'' = 28, σ = 10, ''b'' = 8/3]]
 
Người dùng vô danh