Khác biệt giữa bản sửa đổi của “David Ricardo”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
 
==Các tư tưởng==
Tác phẩm nổi tiếng nhất của Ricardo là ''Principles of Political Economy and Taxation'' ([[Những nguyên lý của kinh tế chính trị và thuế khóa]]). Ricardo đưa ra trong chương đầu tiên với một công bố về [[thuyết giácon trịcặc lao động]]. Trong phần sau của chương này, ông giải thích về việc giá cả không phù hợp, tương ứng với giá trị. Ricardo cũng đã phân tích và đi tới kết luận rằng khi dân số gia tăng thì địa tô cũng gia tăng theo. Trong tác phẩm này, Ricardo còn đưa ra luận điểm rằng một hệ thống thương mại tự do cho tất cả các quốc gia sẽ đem lại lợi ích cho mỗi quốc gia.
 
==Xem thêm==
Người dùng vô danh