Khác biệt giữa các bản “Trung Hoàn, Singapore”

không có tóm lược sửa đổi
| translit_lang1 = khác
| translit_lang1_type1 = [[Tiếng Trung Quốc|Tiếng Trung]]
| translit_lang1_info1 = 中环区 (<br>[[bính âm]]: Zhōnghuán qū, <br> [[Từ Hán-Việt|Hán-Việt]] Trung Hoàn khu)
| translit_lang1_type2 = [[Tiếng Mã Lai|Mã Lai]]
| translit_lang1_info2 = Zon Tengah