Khác biệt giữa các bản “Hóa dầu”

không có tóm lược sửa đổi
 
Hóa dầu là gạch nối giữa công nghiệp dầu thô và công nghiệp hóa, chế biến từ một số phân đoạn nhất định trong quá trình [[chưng cất]] dầu thô thành một số sản phẩm thô dùng trong công nghiệp hóa. Vì thế mà hóa dầu chiếm một vị trí cơ bản trong bộ môn [[hóa hữu cơ]], bộ môn hóa mà ngày nay được xem như là lãnh vực quan trọng nhất của hóa học.
các bạn co thể vào trang web www.my.opera.com/sinhvienhoadau/blog
 
{{sơ khai}}
Người dùng vô danh