Khác biệt giữa các bản “Chủ đề:Chiến tranh thế giới thứ hai”

không có tóm lược sửa đổi
<div style="float:right; width:44%"> <!-- This margin should be right of the above -->
 
{{Random portal component|header=''Hình ảnh chọn lọc|subpage=Hình chọn lọc|max=2728|seed=2627}}
 
{{Random portal component|header=''Nhân vật lịch sử''|subpage=Nhân vật lịch sử|max=3|seed=2}}