Khác biệt giữa các bản “Thượng viện”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
== Tên gọi ==
'''Thượng viện''' hay '''thượng nghị viện''' là một trong hai viện của [[quốc hội]] lưỡng viện (viện còn lại là [[hạ viện]] hay thường được gọi là viện dân biểu) . Thành viên của thượng viện được gọi là thượng nghị sĩ hoặc thượng nghị viện.
{{ chú thích trong bài}}
 
==Đặc điểm của thượng viện==
Nhìn chung Thượng viện có vài điểm sau khác với [[hạ viện]]:
Người dùng vô danh