Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Đồng thuận”

không có tóm lược sửa đổi
 
Đồng thuận là một bộ phận vốn có của quy trình wiki. Đồng thuận thường đạt được như một sản phẩm tự nhiên của quy trình sửa đổi; nói chung một ai đó thực hiện thay đổi hoặc thêm thắt vào một trang, và sau đó mọi người đọc trang đó có cơ hội để hoặc không động tay đến, hoặc thay đổi nó. Một cách cô đọng, [[Wikipedia:Im lặng và đồng thuận|im lặng có nghĩa là đồng ý]], nếu nó được trình bày đủ rộng ra cộng đồng. Đồng thuận giữa một nhóm biên tập viên với nhau, tại một nơi nào đó, một thời điểm nào đó, không nên phủ lấp lên đồng thuận của cộng đồng trên bình diện rộng hơn, trừ khi những tranh luận mang tính thuyết phục đó được mọi người chấp nhận là một quy trình mới. Trong trường hợp các [[Wikipedia:Quy định và hướng dẫn|trang quy định và hướng dẫn]], cần có một tiêu chuẩn để tham gia và đồng thuận cao hơn các trang khác.
 
-Chung minh quy tac tam suat don thuan boi Giao su Nobel toan hoc Nguyen van hai.
 
-Ta co :
 
4/8 = 20/40 tuong duong 4 × 1gio / 8 ×1gio = 20 ×1cam /40 ×1cam.Ket luan:
 
 
4gio /8gio = 20cam /40cam.
 
* 4gio = 8gio × 20cam/40cam
 
* 8gio = 4gio × 40cam /20cam
 
*20cam = 4gio ×40cam/8gio
 
*40cam = 8gio × 20cam/4gio
 
Quy tac tam suat don thuan phat bieu: Cho 3 so bat ky biet duoc so thu 4 va nguoc lai,co dac diem tu so va mau so cung don vi va no giong nhu 2 phan so bang nhau.
 
 
 
 
== Đồng thuận là gì ==
Người dùng vô danh