Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Đồng thuận”

không có tóm lược sửa đổi
Quy tac tam suat do thuan duoc ap dung rat nhieu trong doi song xa hoi va vo cung quan trong.
 
Cac em cu su dung quy tac tam suat don thuan thoa mai trong moi truong hop,biet duoc quy tac tam suat don thuan cac tro thanh nha thong thai nhat.
Vi du nhu tinh gia vang,ngoai te,co phieu,nguyen vat lieu che tao ra san pham vv....
 
Vi du nhu tinh gia vang,ngoai te,co phieu,nguyen vat lieu che tao ra san pham vv....
== Đồng thuận là gì ==
=== Quy trình ===
Người dùng vô danh