Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Đồng thuận”

n
Đã khóa “Wikipedia:Đồng thuận” ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 04:07, ngày 3 tháng 12 năm 2016 (UTC)))
n (Đã lùi lại sửa đổi của 116.108.157.36 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Alphama)
n (Đã khóa “Wikipedia:Đồng thuận” ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 04:07, ngày 3 tháng 12 năm 2016 (UTC))))