Khác biệt giữa các bản “Lao động trẻ em”

không có tóm lược sửa đổi
{{thiếu nguồn gốc}}
 
[[Tập tin:Enfants au travail dans le monde.png|nhỏ|400px|Tỉ lệ lao động trẻ em theo dữ liệu của Ngân hàng Thế giới năm 2006
{{legend|#c0c0c0|Không có dữ liệu}}
[[Tập tin:HN99~Worker 7xKidsWork.jpg|nhỏ|Một số hình thức của lao động trẻ em tại [[Trung Mỹ]], 1999]]
 
'''Lao động trẻ em''' đề cập đến vấn đề sử dụng trẻ em trong bất kỳ công việc gì mà tước đi thời thơ ấu của trẻ, cản trở việc đi học thường xuyên, và gây tác hại về tinh thần, thể chất, xã hội hay đạo đức, nguy hiểm và độc hại. <ref>{{cite web|title=What is child labour?|publisher=International Labour Organisation|year=2012|url=http://www.ilo.org/ipec/facts/lang--en/index.htm}}</ref> Nhiều tổ chức quốc tế coi lao động trẻ em là bóc lột. Pháp luật trêntại toànnhiều nước trên thế giới cấm lao động trẻ em. <ref>{{cite web|title=International and national legislation - Child Labour|publisher=International Labour Organisation|year=2011|url=http://www.ilo.org/ipec/areas/Childdomesticlabour/iInternationalnationallegislation/lang--en/index.htm}}</ref>Những luật này không coi tất cả các hình thức trẻ em làm việc là lao động trẻ em, trường hợp ngoại lệ bao gồm công việc của các [[nghệ sĩ]] trẻ, công việc nhà, đào tạo có giám sát, một số loại công việc của trẻ em thuộc nhóm [[Amish]], và các nhóm khác. <ref name="Labour laws - An Amish exception">{{cite news|title=Labour laws - An Amish exception|publisher=The Economist|date=5 February 2004|url=http://www.economist.com/node/2413745}}</ref><ref>{{cite book|last=Larsen|first=P.B.|title=Indigenous and tribal children: assessing child labour and education challenges.|publisher=International Programme on the Elimination of Child Labour (IPEC), International Labour Office.}}</ref><ref name="EUR-Lex">{{cite web|title= Council Directive 94/33/EC of 22 June 1994 on child labour|publisher=EUR-Lex|year=2008|url=http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=en&type_doc=Directive&an_doc=1994&nu_doc=33}}</ref>
 
Lao động trẻ em đã có lịch sử ở nhiều mức độ khác nhau. Trước năm 1940, rất nhiều trẻ em độ tuổi 5-14 đã phải làm việc ở [[châu Âu]], [[Hoa Kỳ]] và các thuộc địa khác nhau của các cường quốc châu Âu. Những trẻ em làm việc trong nông nghiệp, lắp ráp tại nhà, [[nhà máy]], [[khai thác mỏ]] và trong các dịch vụ như trẻ em bán [[báo chí|báo]]. Một số trẻ phải làm đêm, lâu đến 12 tiếng/ ngày. Nhờ thu nhập của hộ gia đình ngày càng tăng, trường học thuận tiện và thông qua luật lao động trẻ em, tỷ lệ lao động trẻ em đã giảm đáng kể.