Khác biệt giữa các bản “Krông Ana”

không có tóm lược sửa đổi
 
== Kinh tế ==
Có 02 doanh nghiệp quốc doanh và 91 doanh nghiệp ngoài quốc doanh (số liệu 2010). Đối với 02 doanh nghiệp quốc doanh do hoạt động kinh doanh không hiệu quả nên đã được chuyển đổi tên gọi thành Công ty TNHH MTV càphhê - ca cao Krông Ana và Công ty TNHH sản xuất kinh doanh tổng hợp Krông Ana. Đến năm 2016, Công ty TNHH MTV càphhê - ca cao Krông Ana đã tuyên bố phá sản do hoạt động thua lỗ quá lớn.
Có 02 doanh nghiệp quốc doanh và 91 doanh nghiệp ngoài quốc doanh (số liệu 2010).
 
Nông nghiệp: Krông Ana là huyện thuần nông, một số cây trồng: Cà phê, lúa nước, bắp lai, điều ghép, ca cao, hồ tiêu.. đã hình thành các vùng sản xuất tập trung chuyên canh, thâm canh tăng năng xuất, hiệu quả cây trồng. Theo số liệu 2010: Tổng diện tích gieo trồng 27.530 ha; trong đó diện tích trồng lúa nước đạt 10.127 ha, diện tích trồng cà phê 8.224 ha. Bình quân lương thực đầu người đạt 1.063 kg/người/năm. Tổng sản lượng cây có hạt 87.693tấn, sản lượng cà phê nhân xô là 23.360 tấn.
Ngành chế biến nông lâm sản phát triển, giao đất giao rừng cho người dân
 
Công nghiệp gồm cơ khí sửa chữa, sản xuất gạch ngói phát triển theo phương thức thủ công. Có 98,8% số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia, thay đổi mô hình quản lý điện. Một nhà máy thủy điện buôn Kuốp tại xã [[Dray Sáp|Drai AsăpSăp]].
 
Khai thác tài nguyên môi trường: Khai thác cát Ea Na
34

lần sửa đổi