Khác biệt giữa các bản “Trợ giúp:Chỗ thử”

không có tóm lược sửa đổi
(Đề mục mới: →‎Thủ thuật)
Canh cánh cồn cào càng côi cút
Một mối mong manh mãi một mình
 
Nhân Khang, thuộc huyện Lý Nhân tỉnh Hà Nam, trước cách mạng tháng 8 năm 1945 Xã Nhân Khang có tên là Xã Nhân Giả, sau đổi thành Nhân Khang cho đến ngày nay, Xã Nhân Khang được chia làm 15 xóm, nay còn 12 xóm thứ tự từ 1-12 xóm.
Người dùng vô danh