Khác biệt giữa các bản “Trợ giúp:Chỗ thử”

(Đề mục mới: →‎Làng cổ Phước Tích)
== Làng cổ Phước Tích ==
 
Làng Phước Tích thuộc xã Phong Hòa, Huyện Hương Điền, Tỉnh Thừa Thiên - Huế. Phước Tích được nhà nước công nhận và trao bằng xếp hạng di tích quốc gia làng cổ vào ngày 13 tháng 6 năm 2009, Đâyđây là Làng cổ thứ 2 được nhà nước Việt Nam công nhận và cấp bằng di tích quốc gia sau Làng cổ Đường Lâm thuộc thị xã Sơn Tây, Hà Nội.
Làng cổ Phước Tích được thành lập vào khoảng thế kỷ XV, gần với thời gian mở mang bờ cõi về phương Nam của nhà nước phong kiến Đại Việt. Trong gia phả của họ Hoàng - dòng họ khai canh ở Phước Tích có đoạn chép: "Đến đời Lê Thánh Tôn, niên hiệu Hồng Đức thứ nhất và hai (1470 - 1471), ngài thủy tổ họ Hoàng lúc bấy giờ là Hoàng Minh Hùng, tục gọi là Nồi, nguyên người làng Cẩm Quyết, tỉnh Nghệ An, đã thân chinh đánh đuổi quân Chiêm Thành, sau chiến thắng trở về ngài đi xem xét đến nguồn Ô Lâu, bao chiến địa phận từ Khe Trăn, Khe Trái đến xứ Cồn Dương, sau khi xem bói, đoán biết được chỗ đất tươi tốt, ngài liền chiêu tập nhân dân thành lập làng"<sup>(1)</sup>.
38

lần sửa đổi