Khác biệt giữa các bản “Chủ đề:Chiến tranh thế giới thứ hai”

không có tóm lược sửa đổi
{{/box-header|''Bạn có biết...''|{{FULLPAGENAME}}/Bạn có biết|}}
{{{{FULLPAGENAME}}/Bạn có biết}}
{{/box-footer|}}
 
{{/box-header|''Các nước tham chiến''|{{FULLPAGENAME}}/Các nước tham chiến|}}
{{{{FULLPAGENAME}}/Các nước tham chiến}}
{{/box-footer|}}