Khác biệt giữa các bản “Luân canh”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Khi luân canh, cần chú ý mức độ tiêu thụ chất dinh dưỡng, nhiều hay ít khả năng chống sâu bệnh hại.Các loại cây khác nhau có thể có nhu cầu các chất dinh dương rất khác nhau vì vậy cần phải chú ý đến việc dự định trồng cây nào kết hợp trước khi làm đất mua giống
 
Thằng nào biết chỉ coi. Tao đây cũng không biết
==Chú thích==
{{tham khảo|2}}
 
==Tham khảo==
2

lần sửa đổi