Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Nguyễn Văn Hinh”

(Đã lùi lại sửa đổi 25938052 của Ahihi456 (thảo luận))
 
Đầu năm 1952, ông được thăng cấp [[Đại tá]]. Tháng 3 cùng năm, ông được thăng cấp [[Thiếu tướng]] và được Quốc trưởng Bảo Đại chỉ định giữ chức vụ Tổng tham mưu trưởng đầu tiên của Quân đội Quốc gia Việt Nam. Năm 1953, ông được thăng cấp [[Trung tướng]] tại nhiệm.
[[Hình: 1951-NguyenVanHinh04.jpg|phải|nhỏ|250px|'''Thiếu tướng Nguyễn Văn Hinh, Tổng Tham mưu Trưởng<br/> Quân đội Quốc gia Việt Nam trong cuộc Duyệt binh năm 1951]]
[[Hình: 1951-NguyenVanHinh01.jpg|phải|nhỏ|250px|'''Tổng Tham mưu Trưởng Nguyễn Văn Hinh,<br/> Bắt tay với binh sĩ trong cuộc Duyệt binh<br/>Quân đội Quốc gia Việt Nam năm 1951]]
 
===Chống Thủ tướng Ngô Đình Diệm===
2.768

lần sửa đổi