Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Đồng thuận”

n (Đã khóa “Wikipedia:Đồng thuận” ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 04:07, ngày 3 tháng 12 năm 2016 (UTC))))
 
Các quy trình của Wikipedia vẫn duy trì sự uyển chuyển vì nhiều lý do, đó là người mới có thể mang lại những ý tưởng mới mẻ, sự phát triển có thể tạo ra nhu cầu mới, con người có thể thay đổi quan điểm qua thời gian khi có những thứ mới xuất hiện, và đôi khi chúng ta tìm được một cách tốt hơn để thực hiện điều gì đó.
 
 
-Quy tac tam suat don thuan cung mot dang dong thuan:
 
4/8 = 20/40 tuong duong 4 ×1gio/8 ×1gio = 20 ×1cam/40 ×1cam tuong duong 4gio/8gio = 20cam/4cam.
 
Tu so tu 4gio tang 8 gio mau so
 
Tu so tu 20cam tang 40cam mau so
 
Suy ra: no giong y nhu hai phan so bang nhau,do la quy tac tam suat don thuan.
 
4gio ×5 /8gio ×5 = 20cam /40cam
 
Tuong tu chia cung vay:
 
4gio :2 /8gio :2 = 2cam / 4cam
 
-Quy tac tam suat phat bieu: cho 3 so bat ky biet duoc so thu 4 va nguoc lai,va no co dac diem tu so va mau so co cung don vi,va no giong nhu 2 phan do bang nhau.
 
-Buon buon lay ngoai te,vang ra tinh choi coi no dung khong biet lien.
 
== Tham gia vào thảo luận cộng đồng ==
Người dùng vô danh