Khác biệt giữa các bản “Danh sách họ người Trung Quốc phổ biến”

Theo số liệu của [[bộ Công an Trung Quốc]] năm [[2007]]<ref>{{chú thích web|url=http://news.xinhuanet.com/society/2007-04/24/content_6021482.htm|title=Vương trở thành họ phổ biến nhất tại Trung Quốc|date=2007}}</ref> thì họ phổ biến nhất [[Trung Quốc]] là họ [[Vương (họ)|Vương]] (Wang) chiếm 7,25% dân số. Họ [[Lý (họ)|Lý]] (Li) tụt xuống đứng thứ 2 với 7,19% dân số, đứng thứ 3 là họ [[Trương (họ)|Trương]] (Zhang) (6,83%). Gần 85% dân số mang một trong 100 họ phổ biến nhất.
== Danh sách cụ thể ==
{| class="wikitable sortable prettytable"
|+
|- bgcolor="#EFEFEF"
! colspan=2 | Thứ hạng
! colspan="2" | [[ChữThứ Hán]]hạng
! colspan=3"2" | [[TiếngChữ phổ thông Trung Quốc|Phổ thôngHán]]
! colspan="3" | [[Tiếng Quảngphổ Đôngthông Trung Quốc|QuảngPhổ Đôngthông]]
! colspan=2"3" | [[Tiếng MânQuảng NamĐông|MânQuảng NamĐông]]
! colspan="2" | [[Tiếng Mân Nam|Mân Nam]]
! rowspan=2 | [[Họ người Việt|Việt Nam]]<br>(<small>hoặc [[Từ Hán-Việt|Hán Việt]]</small><sup>6</sup>)
! rowspan="2" | [[RomajaHọ quốcngười ngữViệt|RomajaViệt Nam]]<br>(<small>hoặc [[HangulTừ Hán-Việt|Hán Việt]]</small><sup>6</sup>)
! rowspan="2" | [[TiếngRomaja Nhậtquốc ngữ|Romaja]]<br>([[Hangul]])
! rowspan="2" | [[Tiếng Nhật]]
|- bgcolor="#EFEFEF"
! <small>2006</small>
! <small>1990</small>
| 1
| 3
| colspan="2" align="center" | [[Wikt:李|李]]
| Lǐ
| Li
| Lee
| Lei5
| Lee<br />Lei
| Le<br />Lei<sup>4</sup>
| Lí
| Dee
| bgcolor="#EFEFEF" |[[Lý (họ)|Lý]]
| Yi/Ri ([[Wikt:이|이]]/[[Wikt:리|리]])
| Ri
| 2
| 1
| colspan="2" align="center" | [[Wikt:王|王]]
| Wáng
| Wang
| Vong<sup>4</sup>
| Ông
| Ong<br />Heng
| bgcolor="#EFEFEF" | [[Vương (họ)|Vương]]
| Wang ([[Wikt:왕|왕]])
| Ō
| Zoeng1
| Cheung
| Cheong<sup>4</sup><br />Chong<sup>5</sup>
| Tiuⁿ
| Teo<br />Teoh<br />Tio
| bgcolor="#EFEFEF" | [[Trương (họ)|Trương]]
| Jang ([[Wikt:장|장]])
| Chō
| Lau4
| Lau
| Lao<sup>4</sup><br />Lou
| Lâu
| Lau<br />Low<br />Lao
| bgcolor="#EFEFEF" | [[Lưu/ Liễu]]
| Yu/Ryu ([[Wikt:유|유]]/[[Wikt:류|류]])
| Ryū
| Chun
| Tân
| Tan<br />Chan<br />Ting
| bgcolor="#EFEFEF" | [[Trần]]
| Jin ([[Wikt:진|진]])
| Chin
| Ieong<sup>4</sup>
| Iûⁿ
| Eaw<br />Yeo<br />Yeoh<br />Yong
| bgcolor="#EFEFEF" | [[Dương (họ)|Dương]]
| Yang ([[Wikt:양|양]])
| Yō
| Wong4
| Wong
| Wang<br />Vong<sup>4</sup>
| N̂g
| Ng<br />Wee<br />Oei<br />Ooi<br />Uy<br />Ung
| bgcolor="#EFEFEF" | [[Hoàng (họ)|Hoàng/ Huỳnh]]
| Hwang ([[Wikt:황|황]])
| Kō
| Ziu6
| Chiu
| Chio<sup>4</sup><br />Jiu
| Tiō
| Chew
| bgcolor="#EFEFEF" | [[Triệu (họ)|Triệu]]
| Jo ([[Wikt:조|조]])
| Chō
| 9
| 10
| colspan="2" align="center" | [[Wikt:周|周]]
| Zhōu
| Chou
| Zau1
| Chow
| Chao<sup>4</sup><br />Chau
| Chiu
| Chew<br />Chiew
| bgcolor="#EFEFEF" | [[Châu (họ)|Châu]]
| Ju ([[Wikt:주|주]])
| Shū
| Ng4
| Ng
| Ung<sup>4</sup><br />Eng
| Gô•<br />Ngô•
| Goh<br />Gouw
| bgcolor="#EFEFEF" | [[Ngô (họ)|Ngô]]
| Oh ([[Wikt:오|오]])
| Go
| 11
| 14
| colspan="2" align="center" | [[Wikt:徐|徐]]
| Xú
| Hsü (Hsu)
| Ceoi4
| Tsui
| Choi<sup>4</sup><br />Chui<br />Tsua
| Chhî
| Chee
| bgcolor="#EFEFEF" | [[Từ (họ)|Từ]]
| Seo ([[Wikt:서|서]])
| Jo
| Suen
| Sun
| Sun<br />Soon
| Sng
| bgcolor="#EFEFEF" | [[Tôn (họ)|Tôn]]
| Son ([[Wikt:손|손]])
| Son
| 13
| 16
| colspan="2" align="center" | [[Wikt:朱|朱]]
| Zhū
| Chu
| Chu
| Chue
| Chu<br />Chee
| Choo
| bgcolor="#EFEFEF" | [[Chu (họ)|Chu]]
| Ju ([[Wikt:주|주]])
| Shu
| Ma
| Mah
| Má<br />Bé
| Baey
| bgcolor="#EFEFEF" | [[Mã (họ)|Mã]]
| Ma ([[Wikt:마|마]])
| Ba
| 15
| 23
| colspan="2" align="center" | [[Wikt:胡|胡]]
| Hú
| Hu
| Wu4
| Wu
| Woo<br />Vu<sup>4</sup>
| Hoo<br />Ô•
| &nbsp;
| bgcolor="#EFEFEF" | [[Hồ (họ)|Hồ]]
| Ho ([[Wikt:호|호]])
| Ko
| 16
| 20
| colspan="2" align="center" | [[Wikt:郭|郭]]
| Guō
| Kuo
| Kuok<sup>4</sup>
| Koeh
| Kwek<br />Quak<br />Quek
| bgcolor="#EFEFEF" | [[Quách (họ)|Quách]]
| Kwak ([[Wikt:곽|곽]])
| Kaku
| 17
| 9
| colspan="2" align="center" | [[Wikt:林|林]]
| Lín
| Lin
| Lum
| Lîm
| Lim<br />Liem
| bgcolor="#EFEFEF" | [[Lâm (họ)|Lâm]]
| Im/Rim<br />([[Wikt:임|임]]/[[Wikt:림|림]])
| Hayashi
|-
| 18
| 21
| colspan="2" align="center" | [[Wikt:何|何]]
| Hé
| Hê, Ho
| Hô
| &nbsp;
| bgcolor="#EFEFEF" | [[Hà (họ)|Hà]]
| Ha ([[Wikt:하|하]])
| Ka
| 19
| 17
| colspan="2" rowspan="2" align="center" | [[Wikt:高|高]]
| Gāo
| Kao
| Gou1
| Ko
| Kou<sup>4</sup><br />Go
| Koh
| &nbsp;
| bgcolor="#EFEFEF" | [[Cao (họ)|Cao]]
| Go ([[Wikt:고|고]])
| Kō
| 20
| 19
| colspan=2 align=center | [[Wikt:梁|梁]]
| Liáng
| Liang
| Loeng4
| Leung
| Leong<br />Lang<br />Leng
| Niû
| Neo
| bgcolor="#EFEFEF" | [[Lương (họ)|Lương]]
| Yang, Ryang<br />([[Wikt:양|양]], [[Wikt:량|량]])
| Ryō
|-
| Zeng6
| Cheng
| Cheang<sup>4</sup><br />Chiang<sup>4</sup>
| Tēⁿ<br />Tīⁿ
| Tay<br />Teh
| bgcolor="#EFEFEF" | [[Trịnh (họ)|Trịnh]]
| Jeong ([[Wikt:정|정]])
| Tei
| Lo4
| Lo
| Law<br />Loh<br />Lowe
| Lô
| &nbsp;
| bgcolor="#EFEFEF" | [[La (họ)|La]]
| Na/Ra<br />([[Wikt:나|나]]/[[Wikt:라|라]])
| Ra
|-
| 23
| 35
| colspan="2" align="center" | [[Wikt:宋|宋]]
| Sòng
| Sung
| Sòng
| &nbsp;
| bgcolor="#EFEFEF" | [[Tống (họ)|Tống]]
| Song ([[Wikt:송|송]])
| Sō
| Chiā, Siā
| Cheah
| bgcolor="#EFEFEF" | [[Tạ (họ)|Tạ]]
| Sa ([[Wikt:사|사]])<sup>3</sup>
| Sha
| 25
| 30
| colspan="2" align="center" | [[Wikt:唐|唐]]
| Táng
| T'ang (Tang)
| Tn̂g
| Tng
| bgcolor="#EFEFEF" | [[Đường (họ)|Đường]]
| Dang ([[Wikt:당|당]])
| Tō
|- bgcolor="#EFEFEF"
! colspan="2" | Thứ hạng
! colspan="2" | [[Chữ Hán]]
! colspan="3" | [[Tiếng phổ thông Trung Quốc|Phổ thông]]
! colspan="3" | [[Tiếng Quảng Đông|Quảng Đông]]
! colspan="2" | [[Tiếng Mân Nam|Mân Nam]]
! rowspan="2" | [[Tiếng Việt]]
! rowspan="2" | [[Romaja quốc ngữ|Romaja]]<br>([[Hangul]])
! rowspan="2" | [[Tiếng Nhật]]
|- bgcolor="#EFEFEF"
! <small>2006</small>
! <small>1990</small>
| Hân
| Han
| bgcolor="#EFEFEF" | [[Hàn (họ)|Hàn]]
| Han ([[Wikt:한|한]])
| Kan
| 27
| 37
| colspan="2" align="center" | [[Wikt:曹|曹]]
| Cáo
| Ts'ao (Tsao)
| Chô
| &nbsp;
| bgcolor="#EFEFEF" | [[Tào (họ)|Tào]]
| Jo ([[Wikt:조|조]])<sup>3</sup>
| Sō
| &nbsp;
| Heoi2
| Hui<br />Hooi
| Hoi<sup>4</sup>
| Khó•
| Koh<br />Kho<br />Khor<br />Co
| bgcolor="#EFEFEF" | [[Hứa (họ)|Hứa]]
| Heo ([[Wikt:허|허]])
| Kyo
| Tēng
| &nbsp;
| bgcolor="#EFEFEF" | [[Đặng (họ)|Đặng]]
| Deung ([[Wikt:등|등]])<sup>3</sup>
| Tō
| Siau
| &nbsp;
| bgcolor="#EFEFEF" | [[Tiêu (họ)|Tiêu]]
| So ([[Wikt:소|소]])
| Shō
| Pâng
| Phang
| bgcolor="#EFEFEF" | [[Phùng (họ)|Phùng]]
| &nbsp;
| Fū
| 32
| 25
| colspan="2" align="center" | [[Wikt:曾|曾]]
| Zēng
| Tseng
| Chan
| &nbsp;
| bgcolor="#EFEFEF" | [[Tăng (họ)|Tăng]]
| Jeung ([[Wikt:증|증]])<sup>3</sup>
| Sō
| 33
| 60
| colspan="2" align="center" | [[Wikt:程|程]]
| Chéng
| Ch'eng (Cheng)
| Thiâⁿ
| &nbsp;
| bgcolor="#EFEFEF" | [[Trình (họ)|Trình]]
| Jeong ([[Wikt:정|정]])
| Tei
| 34
| 24
| colspan="2" align="center" | [[Wikt:蔡|蔡]]
| Cài
| Ts'ai (Tsai)
| Coi3
| Choi
| Choy<br />Tsoi
| Chhoà
| Chua<br />Choa<br />Tjoa
| bgcolor="#EFEFEF" | [[Thái (họ)|Thái/ Sái]]
| Chae ([[Wikt:채|채]])
| Sai
| 35
| 79
| colspan="2" align="center" | [[Wikt:彭|彭]]
| Péng
| P'eng (Peng)
| Phêⁿ, Phîⁿ
| &nbsp;
| bgcolor="#EFEFEF" | [[Bành]]
| Paeng ([[Wikt:팽|팽]])
| Hō
| 36
| 51
| colspan="2" align="center" | [[Wikt:潘|潘]]
| Pān
| P'an (Pan)
| Phoaⁿ
| Phua
| bgcolor="#EFEFEF" | [[Phan]]
| Ban ([[Wikt:반|반]])
| Han
| 37
| 33
| colspan="2" align="center" | [[Wikt:袁|袁]]
| Yuán
| Yüan (Yuan)
| Oân
| &nbsp;
| bgcolor="#EFEFEF" | [[Viên (họ)|Viên]]
| Won ([[Wikt:원|원]])
| En
| 38
| 41
| colspan="2" align="center" | [[Wikt:于|于]]
| Yú
| Yü (Yu)
| Î, Û
| &nbsp;
| bgcolor="#EFEFEF" | [[Vu (họ)|Vu]]
| U ([[Wikt:우|우]])
| U
| 39
| 40
| colspan="2" align="center" | [[Wikt:董|董]]
| Dǒng
| Tung
| Táng
| &nbsp;
| bgcolor="#EFEFEF" | [[Đổng (họ)|Đổng]]
| Dong ([[Wikt:동|동]])
| Tō
| 40
| 61
| colspan="2" align="center" | [[Wikt:余|余]]
| Yú
| Yü (Yu)
| Jyu4
| Yu, Yue
| U<sup>4</sup><br />Yee
| Î, Û
| Ee
| bgcolor="#EFEFEF" | [[Dư]]
| Yeo ([[Wikt:여|여]])
| Yo
| So•
| Souw
| bgcolor="#EFEFEF" | [[Tô (họ)|Tô]]
| So ([[Wikitionary:소|소]])
| Su
| Yè
| Yeh
| Yee<br />Ee
| Jip6
| Yip
| Ia̍p
| Yap
| bgcolor="#EFEFEF" | [[Diệp (họ)|Diệp]]
| &nbsp;
| Yō
| Lui
| Loi<sup>4</sup>
| Lī<br />Lū
| Dy<br />Dee
| bgcolor="#EFEFEF" | [[Lữ (họ)|Lữ/ Lã]]
| &nbsp;
| Ryo
| 44
| 62
| colspan="2" align="center" | [[Wikt:魏|魏]]
| Wèi
| Wei
| Gūi
| Wee
| bgcolor="#EFEFEF" | [[Ngụy (họ)|Ngụy]]
| &nbsp;
| Gi
| Zoeng2
| Cheung
| Cheong<sup>4</sup><br />Chiang
| Chiúⁿ
| Cheoh<br />Chiong
| bgcolor="#EFEFEF" | [[Tưởng (họ)|Tưởng]]
| &nbsp;
| Shō
| 46
| 58
| colspan="2" align="center" | [[Wikt:田|田]]
| Tián
| T'ien (Tien)
| Tiân
| &nbsp;
| bgcolor="#EFEFEF" | [[Điền (họ)|Điền]]
| &nbsp;
| Den
| 47
| 48
| colspan="2" align="center" | [[Wikt:杜|杜]]
| Dù
| Tu
| Dou6
| To
| Do<br />Tou<sup>4</sup>
| Tō•
| Toh
| bgcolor="#EFEFEF" | [[Đỗ]]
| &nbsp;
| To
| 48
| 49
| colspan="2" align="center" | [[Wikt:丁|丁]]
| Dīng
| Ting
| Ding1
| Ting
| Ding<br />Teng<sup>4</sup>
| Teng
| &nbsp;
| bgcolor="#EFEFEF" | [[Đinh (họ)|Đinh]]
| &nbsp;
| Tei
| 49
| 28
| colspan="2" align="center" | [[Wikt:沈|沈]]
| Shěn
| Shen
| Sam2
| Sum
| Sam<sup>4</sup><br />Shum(岑)
| Sím
| &nbsp;
| bgcolor="#EFEFEF" | [[Thẩm]]
| Shim ([[Wikt:심|심]])
| Shun
| 50
| 52
| colspan="2" align="center" | [[Wikt:姜|姜]]
| Jiāng
| Chiang
| Goeng1
| Keung
| Geung<br />Keong<sup>4</sup>
| Kiang<br />Kiuⁿ
| &nbsp;
| bgcolor="#EFEFEF" | [[Khương (họ)|Khương]]
| Kang ([[Wikt:강|강]])
| Kyō
|- bgcolor="#EFEFEF"
! colspan="2" | Thứ hạng
! colspan="2" | [[Chữ Hán]]
! colspan="3" | [[Tiếng phổ thông Trung Quốc|Phổ thông]]
! colspan="3" | [[Tiếng Quảng Đông|Quảng Đông]]
! colspan="2" | [[Tiếng Mân Nam|Mân Nam]]
! rowspan="2" | [[Tiếng Việt]]
! rowspan="2" | [[Romaja quốc ngữ|Romaja]]<br>([[Hangul]])
! rowspan="2" | [[Tiếng Nhật]]
|- bgcolor="#EFEFEF"
! <small>2006</small>
! <small>1990</small>
| 51
| 65
| colspan="2" align="center" | [[Wikt:范|范]]
| Fàn
| Fan
| Hoān
| &nbsp;
| bgcolor="#EFEFEF" | [[Phạm (họ)|Phạm]]
| &nbsp;
| Han
| 52
| 87
| colspan="2" align="center" | [[Wikt:江|江]]
| Jiāng
| Chiang
| Kang
| &nbsp;
| bgcolor="#EFEFEF" | [[Giang (họ)|Giang]]
| &nbsp;
| Kō
| 53
| 106
| colspan="2" align="center" | [[Wikt:傅|傅]]
| Fù
| Fu
| Poh;
| &nbsp;
| bgcolor="#EFEFEF" | [[Phó (họ)|Phó]]
| Bu<br />(부)
| Bo
|-
| Chung
| Chong<sup>4</sup>
| Chiong<br />Cheng
| &nbsp;
| bgcolor="#EFEFEF" | [[Chung (họ)|Chung]]
| &nbsp;
| Chū
| Lô•
| Loh
| bgcolor="#EFEFEF" | [[Lư (họ)|Lô/ Lư]]
| No/Ro<br />([[Wikt:노|노]], [[Wikt:로|로]])
| Ryo
|-
| 56
| 75
| colspan="2" align="center" | [[Wikt:汪|汪]]
| Wāng
| Wang
| Wong
| &nbsp;
| Ong<br />Ang
| &nbsp;
| bgcolor="#EFEFEF" | [[Uông (họ)|Uông]]
| &nbsp;
| Ō
| 57
| 64
| colspan="2" align="center" | [[Wikt:戴|戴]]
| Dài
| Tai
| Tè
| &nbsp;
| bgcolor="#EFEFEF" | [[Đới (họ)|Đái/ Đới]]
| &nbsp;
| Dai
| 58
| 59
| colspan="2" align="center" | [[Wikt:崔|崔]]
| Cuī
| Ts'ui (Tsui)
| Chui
| &nbsp;
| bgcolor="#EFEFEF" | [[Thôi]]
| Choi ([[Wikt:최|최]])
| Sai
| 59
| 43
| colspan="2" align="center" | [[Wikt:任|任]]
| Rén
| Jen
| Jam6
| Yam
| Iam<sup>4</sup><br />Yum
| Jîm
| &nbsp;
| bgcolor="#EFEFEF" | [[Nhâm (họ)|Nhâm/ Nhậm/ Nhiệm]]
| Im ([[Wikt:임|임]])
| Jin
| Lio̍k
| Loke
| bgcolor="#EFEFEF" | [[Lục (họ)|Lục]]
| <sup>3</sup>
| Riku/Riki
| 61
| 82
| colspan="2" align="center" | [[Wikt:廖|廖]]
| Liào
| Liao
| Liu6
| Liu
| Lew<br />Lio<sup>4</sup>
| Liāu
| Liauw<br />Liaw<br />Liow
| bgcolor="#EFEFEF" | [[Liệu (họ)|Liệu]]
| &nbsp;
| Ryō
| 62
| 50
| colspan="2" align="center" | [[Wikt:姚|姚]]
| Yáo
| Yao
| Jiu4
| Yiu
| Io<sup>4</sup><br />Iu<sup>4</sup>
| Iâu
| &nbsp;
| bgcolor="#EFEFEF" | [[Diêu]]
| &nbsp;
| Yō
| 63
| 47
| colspan="2" align="center" | [[Wikt:方|方]]
| Fāng
| Fang
| Png, Hong
| &nbsp;
| bgcolor="#EFEFEF" | [[Phương (họ)|Phương]]
| Bang ([[Wikt:방|방]])
| Hō<br />Kata
|-
| 64
| 56
| colspan="2" align="center" | [[Wikt:金|金]]
| Jīn
| Chin
| Kim
| &nbsp;
| bgcolor="#EFEFEF" | [[Kim (họ)|Kim]]
| Kim ([[Wikt:김|김]])
| Kin
| 65
| 54
| colspan="2" align="center" | [[Wikt:邱|邱]]
| Qiū
| Ch'iu (Chiu)
| Jau1
| Yau
| Iao<<sup>4</sup><br />Iau<sup>4</sup>
| Khu, Cu
| Khoo<br />Koo
| bgcolor="#EFEFEF" | [[Khâu (họ)|Khâu]]
| Koo ([[Wikt:구|구]])
| Kyū
| 66
| 69
| colspan="2" align="center" | [[Wikt:夏|夏]]
| Xià
| Hsia
| Hā
| &nbsp;
| bgcolor="#EFEFEF" | [[Hạ (họ)|Hạ]]
| &nbsp;
| Ka
| Taam4
| Tam
| Tom<br />Ham<br />Hom
| Thâm
| Tham
| bgcolor="#EFEFEF" | [[Đàm (họ)|Đàm]]
| &nbsp;
| Tan
| &nbsp;
| &nbsp;
| bgcolor="#EFEFEF" | [[Vi (họ)|Vi]]
| &nbsp;
| Ei
| Ká
| &nbsp;
| bgcolor="#EFEFEF" | [[Giả (họ)|Giả]]
| &nbsp;
| Ka
| Zau1
| Chow
| Chao<sup>4</sup><br />Chau
| Cho•
| &nbsp;
| bgcolor="#EFEFEF" | [[Trâu (họ người)|Trâu]]
| &nbsp;
| Chū
| 71
| 78
| colspan="2" align="center" | [[Wikt:石|石]]
| Shí
| Shih
| Sek6
| Sek, Shek
| Seac<<sup>4</sup><br />Seak<sup>4</sup>
| Chio̍h
| &nbsp;
| bgcolor="#EFEFEF" | [[Thạch (họ)|Thạch]]
| &nbsp;
| Seki
| 72
| 133
| colspan="2" align="center" | [[Wikt:熊|熊]]
| Xióng
| Hsiung
| &nbsp;
| &nbsp;
| bgcolor="#EFEFEF" | [[Hùng (họ)|Hùng]]
| &nbsp;
| Kyū
| 73
| 99
| colspan="2" align="center" | [[Wikt:孟|孟]]
| Mèng
| Meng
| Bēng
| &nbsp;
| bgcolor="#EFEFEF" | [[Mạnh (họ)|Mạnh]]
| &nbsp;
| Mō
| 74
| 81
| colspan="2" align="center" | [[Wikt:秦|秦]]
| Qín
| Ch'in (Chin)
| &nbsp;
| Ceon4
| Tseun<br />Tseon<br />Chun
| Chon<sup>4</sup>
| Chîn
| &nbsp;
| bgcolor="#EFEFEF" | [[Tần (họ)|Tần]]
| &nbsp;
| Shin
| Giâm
| &nbsp;
| bgcolor="#EFEFEF" | [[Diêm (họ)|Diêm]]
| &nbsp;
| En
|- bgcolor="#EFEFEF"
! colspan="2" | Thứ hạng
! colspan="2" | [[Chữ Hán]]
! colspan="3" | [[Tiếng phổ thông Trung Quốc|Phổ thông]]
! colspan="3" | [[Tiếng Quảng Đông|Quảng Đông]]
! colspan="2" | [[Tiếng Mân Nam|Mân Nam]]
! rowspan="2" | [[Tiếng Việt]]
! rowspan="2" | [[Romaja quốc ngữ|Romaja]]<br>([[Hangul]])
! rowspan="2" | [[Tiếng Nhật]]
|- bgcolor="#EFEFEF"
! <small>2006</small>
! <small>1990</small>
| 76
| 63
| colspan="2" align="center" | [[Wikt:薛|薛]]
| Xuē
| Hsüeh (Hsueh)
| Sih
| &nbsp;
| bgcolor="#EFEFEF" | [[Tiết (họ)|Tiết]]
| &nbsp;
| Shitsu
| 77
| 68
| colspan="2" align="center" | [[Wikt:侯|侯]]
| Hóu
| Hou
| Hau
| Hao<sup>4</sup>
| Hâu<br />Jao
| &nbsp;
| bgcolor="#EFEFEF" | [[Hầu (họ)|Hầu]]
| &nbsp;
| Kō
| 78
| 102
| colspan="2" align="center" | [[Wikt:雷|雷]]
| Léi
| Lei
| &nbsp;
| &nbsp;
| bgcolor="#EFEFEF" | [[Lôi (họ)|Lôi]]
| &nbsp;
| Rai
| 79
| 70
| colspan="2" align="center" | [[Wikt:白|白]]
| Bái
| Pai
| Pe̍h, Pe̍k
| Peh
| bgcolor="#EFEFEF" | [[Bạch (họ)|Bạch]]
| Baek ([[Wikt:백|백]])
| Haku<br />Hyaku<br />Byaku<br />
|-
| 80
| &nbsp;
| Lung4
| Lung<br />Loong
| Long<sup>4</sup>
| Lêng
| &nbsp;
| bgcolor="#EFEFEF" | [[Long (họ)|Long]]
| &nbsp;
| Ryū
| 81
| 118
| colspan="2" align="center" | [[Wikt:段|段]]
| Duàn
| Tuan
| &nbsp;
| &nbsp;
| bgcolor="#EFEFEF" | [[Đoàn (họ)|Đoạn/ Đoàn]]
| &nbsp;
| Dan
| 82
| 110
| colspan="2" align="center" | [[Wikt:郝|郝]]
| Hǎo
| Hao
| &nbsp;
| &nbsp;
| bgcolor="#EFEFEF" | [[Hác (họ)|Hác]]
| &nbsp;
| Kaku
| 83
| 128
| colspan="2" align="center" | [[Wikt:孔|孔]]
| Kǒng
| K'ung (Kung)
| &nbsp;
| &nbsp;
| bgcolor="#EFEFEF" | [[Khổng (họ)|Khổng]]
| &nbsp;
| Kō
| 84
| 88
| colspan="2" align="center" | [[Wikt:邵|邵]]
| Shào
| Shao
| Siō
| &nbsp;
| bgcolor="#EFEFEF" | [[Thiệu]]
| &nbsp;
| Shō
| 85
| 76
| colspan="2" align="center" | [[Wikt:史|史]]
| Shǐ
| Shih
| Sú
| &nbsp;
| bgcolor="#EFEFEF" | [[Sử (họ)|Sử]]
| &nbsp;
| Shi
| 86
| 89
| colspan="2" align="center" | [[Wikt:毛|毛]]
| Máo
| Mao
| Mô•
| &nbsp;
| bgcolor="#EFEFEF" | [[Mao (họ)|Mao]]
| &nbsp;
| Mō
| 87
| 94
| colspan="2" align="center" | [[Wikt:常|常]]
| Cháng
| Ch'ang (Chang)
| Siông
| &nbsp;
| bgcolor="#EFEFEF" | [[Thường (họ)|Thường]]
| &nbsp;
| Chō
| Bān
| &nbsp;
| bgcolor="#EFEFEF" | [[Vạn (họ)|Vạn]]
| &nbsp;
| Ban
| Gu3
| Gu
| Goo<br />Ku
| Kò•
| &nbsp;
| bgcolor="#EFEFEF" | [[Cố (họ)|Cố]]
| &nbsp;
| Ko
| Lōa
| &nbsp;
| bgcolor="#EFEFEF" | [[Lại (họ)|Lại]]
| &nbsp;
| Rai
| 91
| 130
| colspan="2" align="center" | [[Wikt:武|武]]
| Wǔ
| Wu
| &nbsp;
| &nbsp;
| bgcolor="#EFEFEF" | [[Vũ (họ)|Vũ/ Võ]]
| &nbsp;
| Bu
| 92
| 95
| colspan="2" align="center" | [[Wikt:康|康]]
| Kāng
| Kang
| Khng
| &nbsp;
| bgcolor="#EFEFEF" | [[Khang (họ)|Khang]]
| &nbsp;
| Kō
| Hō
| &nbsp;
| bgcolor="#EFEFEF" | [[Hạ (họ)|Hạ]]
| &nbsp;
| Ga
| Giâm
| &nbsp;
| bgcolor="#EFEFEF" | [[Nghiêm]]
| &nbsp;
| Gen
| 95
| 101
| colspan="2" align="center" | [[Wikt:尹|尹]]
| Yǐn
| Yin
| &nbsp;
| &nbsp;
| bgcolor="#EFEFEF" | [[Doãn|Duẫn/ Doãn]]
| Yun ([[Wikt:윤|윤]])
| In
| Chîⁿ
| &nbsp;
| bgcolor="#EFEFEF" | [[Tiền (họ)|Tiền]]
| &nbsp;
| Sen
| 97
| 84
| colspan="2" align="center" | [[Wikt:施|施]]
| Shī
| Shih
| Si
| See
| bgcolor="#EFEFEF" | [[Thi (họ)|Thi]]
| &nbsp;
| Shi
| 98
| 96
| colspan="2" align="center" | [[Wikt:牛|牛]]
| Niú
| Niu
| Gû
| &nbsp;
| bgcolor="#EFEFEF" | [[Ngưu (họ)|Ngưu]]
| &nbsp;
| Gyū
| 99
| 67
| colspan="2" align="center" | [[Wikt:洪|洪]]
| Hóng
| Hung
| Âng
| Ang
| bgcolor="#EFEFEF" | [[Hồng (họ)|Hồng]]
| Hong ([[Wikt:홍|홍]])
| Kō
| Kióng
| &nbsp;
| bgcolor="#EFEFEF" | [[Cung (họ)|Cung]]
| &nbsp;
| Kyū
|- bgcolor="#EFEFEF"
| colspan="15" | Đây là danh sách các họ nằm trong 100 họ phổ biến nhất năm [[1990]] nhưng không còn trong danh sách năm [[2006]]
|- bgcolor="#EFEFEF"
! colspan="2" | Thứ hạng
! colspan="2" | [[Chữ Hán]]
! colspan="3" | [[Tiếng phổ thông Trung Quốc|Phổ thông]]
! colspan="3" | [[Tiếng Quảng Đông|Quảng Đông]]
! colspan="2" | [[Tiếng Mân Nam|Mân Nam]]
! rowspan="2" | [[Tiếng Việt]]
! rowspan="2" | [[Romaja quốc ngữ|Romaja]]<br>([[Hangul]])
! rowspan="2" | [[Tiếng Nhật]]
|- bgcolor="#EFEFEF"
! <small>2006</small>
! <small>1990</small>
| &nbsp;
| 26
| colspan="2" align="center" | [[Wikt:佘|佘]]
| Shé
| She
| Se4
| Sheh
| Se<sup>4</sup><br />Shai
| Sia
| &nbsp;
| bgcolor="#EFEFEF" | [[Xà (họ)|Xà]]
| <sup>3</sup>
| Sha
| Be̍h
| Beh
| bgcolor="#EFEFEF" | [[Mạch (họ)|Mạch]]
| <sup>3</sup>
| Baku
| Chng
| &nbsp;
| bgcolor="#EFEFEF" | [[Trang (họ)|Trang]]
| &nbsp;
| Shō
| &nbsp;
| 77
| colspan="2" align="center" | [[Wikt:路|路]]
| Lù
| Lu
| Lō•
| &nbsp;
| bgcolor="#EFEFEF" | [[Lộ (họ)|Lộ]]
| &nbsp;
| Ro
| &nbsp;
| 83
| colspan="2" align="center" | [[Wikt:黎|黎]]
| Lí
| Li
| Lê
| &nbsp;
| bgcolor="#EFEFEF" | [[Lê (họ)|Lê]]
| &nbsp;
| Rei
| &nbsp;
| 85
| colspan="2" align="center" | [[Wikt:付|付]]
| Fù
| Fu
| Pò•
| &nbsp;
| bgcolor="#EFEFEF" | [[Phó (họ)|Phó]]
| &nbsp;
| Bo
| &nbsp;
| 90
| colspan="2" align="center" | [[Wikt:邢|邢]]
| Xíng
| Hsing
| Hêng
| &nbsp;
| bgcolor="#EFEFEF" | [[Hình (họ)|Hình]]
| &nbsp;
| Kei
| &nbsp;
| 91
| colspan="2" align="center" | [[Wikt:倪|倪]]
| Ní
| Ni
| Gê
| &nbsp;
| bgcolor="#EFEFEF" | [[Nghê (họ)|Nghê]]
| &nbsp;
| Gei
| &nbsp;
| 98
| colspan="2" align="center" | [[Wikt:陶|陶]]
| Táo
| T'ao (Tao)
| Tô
| &nbsp;
| bgcolor="#EFEFEF" | [[Đào (họ)|Đào]]
| Do ([[Wikt:도|도]])
| Tō
| &nbsp;
| 100
| colspan="2" align="center" | [[Wikt:葛|葛]]
| Gě
| Kê, Ko
| Kat
| &nbsp;
| bgcolor="#EFEFEF" | [[Cát (họ)|Cát]]
| &nbsp;
| Katsu
Người dùng vô danh