Khác biệt giữa các bản “Diễm Liên”

|-
|55
|Nổi Lửa Đấu Tranh (Anh Bằng)
|Hoàng Thục Linh, Y Phương, Hồ Hoàng Yến, Nguyên Khang, Mai Thanh Sơn
|ASIA 78
|2016
|-
|56
|Chiều Về Trên Sông (Phạm Duy)
|solo
|ASIA 78
|2016
|-
|57
|LK Khúc Thụy Du, Kỳ Diệu, Anh Còn Nợ Em, Tango Tím, Mai Tôi Đi (Anh Bằng)
|Thế Sơn, Lâm Thúy Vân, Gia Huy, Anh Tuấn, Dạ Nhật Yến, Bích Vân, Y Phương, Hoàng Anh Thư
|ASIA 79
|2017
|-
|58
|LK Đêm Buồn, Một Lần Cuối (Hoàng Thi Thơ), Xin Hãy Quên Tôi (Anh Bằng)
|Thế Sơn
|ASIA 79
|2017
|-
|59
|Kinh Khổ (Trầm Tử Thiêng)
|Y Phương
|ASIA 79
|2017
|}