Khác biệt giữa các bản “Phuket (thành phố)”

n
→‎Tham khảo: xóa nguồn tự xb, removed: * Bài viết trích từ khóa luận tốt nghiệp "Bài thuyết minh xây dựng tuyến điểm đất nước Thái Lan" - tác giả Phan Minh Châu - Lưu tại thư using AWB
n (→‎Tham khảo: xóa nguồn tự xb, removed: * Bài viết trích từ khóa luận tốt nghiệp "Bài thuyết minh xây dựng tuyến điểm đất nước Thái Lan" - tác giả Phan Minh Châu - Lưu tại thư using AWB)
== Tham khảo ==
{{tham khảo}}
 
* Bài viết trích từ khóa luận tốt nghiệp "Bài thuyết minh xây dựng tuyến điểm đất nước Thái Lan" - tác giả Phan Minh Châu - Lưu tại thư viện trường [[Trường Đại học Hùng Vương Thành phố Hồ Chí Minh|Đại học dân lập Hùng Vương]]. Phần Phuket trang 223.[http://www.hungvuong.edu.vn/index.php?lang=vn&Module=study&Item=196&iView=2&iID=227 ]
* Meher Mc Arthur, Phan Quang Định, tìm hiểu Mỹ thuật Phật giáo, Nhà xuất bản Mỹ thuật.
* G.S Nguyễn Tấn Đắc, Văn hóa Đông Nam Á, nhà Xuấn Bản Khoa Học Xã hội.