Khác biệt giữa các bản “Văn phòng Bộ Công an (Việt Nam)”

(xóa các nguồn tự xuất bản)
== Trợ lý Bộ trưởng Bộ Công an qua các thời kỳ ==
* Trần Quang Tiệp, Thiếu tướng<ref name=":3">{{Chú thích web|url = https://www.vietcombank.com.vn/News/Vcb_News.aspx?ID=5671|title = ĐẠI TƯỚNG TRẦN ĐẠI QUANG, ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ, BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN THĂM VÀ CHÚC TẾT TẬP THỂ LÃNH ĐẠO, CÁN BỘ VIETCOMBANK}}</ref>
* Trần[[Đoàn Duy Khương]], Thiếu tướng<ref name=":3" />
 
== Chú thích ==
Người dùng vô danh