Khác biệt giữa các bản “Nguyên Kính Vương hậu”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
# [[Trinh Thuận công chúa]] (貞順公主, 1385 - 1460), hạ giá lấy Thanh Bình phủ viện quân [[Lý Bá Cương]] (李伯剛).
# [[Khánh Trinh công chúa]] (慶貞公主, ?1387 - 1455), hạ giá lấy Bình Nhưỡng phủ viện quân [[Triệu Đại Lâm]] (趙大臨).
# [[Khánh An công chúa]] (慶安公主, 1393 - 1415), hạ giá lấy Cát Xương quân [[Quyền Khuể]] (權跬).
# [[Nhượng Ninh đại quân]] (讓寧大君, 1394 - 1462), lấy Tùy Thành phủ phu nhân họ Kim ở Quang Châu.
Người dùng vô danh