Khác biệt giữa các bản “Thanh Thủy”

n
Cung cấp các thông tin về lĩnh vực kinh tế của huyện Thanh Thủy và tiếp tục hoàn thiện trong thời gian tới.
n (Mỗi 1 đơn vị hành chính đều cần phải có các mục: Kinh tế - Chính trị - Văn hóa, xã hội - Dân cư....)
n (Cung cấp các thông tin về lĩnh vực kinh tế của huyện Thanh Thủy và tiếp tục hoàn thiện trong thời gian tới.)
 
==Kinh tế==
Cơ cấu kinh tế được huyện Thanh Thủy xác định là: Du lịch – Dịch vụ, Tiểu thủ công nghiệp , Nông nghiệp.
 
Huyện Thanh Thủy có nhiều tiềm năng, lợi thế để thu hút đầu tư phát triển du lịch, dịch vụ. Kinh tế trên địa bàn luôn đạt mức tăng trưởng cao trong 5 năm trở lại đây.
 
Huyện đang phấn đấu trở thành huyện Nông thôn mới vào năm 2018, hiện đã có 6 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới là: Đồng Luận - Xuân Lộc - Thạch Đồng - Trung Nghĩa - Đoan Hạ - Tu Vũ. Mục tiêu trong 2 năm 2017 - 2018: 8 xã còn lại cơ bản đạt chuẩn và được công nhân là xã nông thôn mới vào cuối năm 2018: Bảo Yên - Hoàng Xá - Tân Phương - Trung Thịnh - Yến Mao - Phượng Mao - Đào Xá - Sơn Thủy.
 
==Ghi chú==
30

lần sửa đổi