Khác biệt giữa các bản “Sách đỏ IUCN”

 
=== 2012 ===
'''Sách Đỏ năm 2012''' đã được phát hành ngày 19 tháng Bảy năm 2012 tại Hội nghị Thượng đỉnh Bảo tồn Thiên nhiên Trái Đất Rio lần thứ 20; đã có gần 2.000 loài mới được thêm vào, với 4 loài vào danh sách [[tuyệt chủng]], 2 danh sách khác lại được khám phá. [[Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế|IUCN]] đánh giá tổng cộng 63.837 loài trong đó tiết lộ 19.817 loài đang bị đe dọa tuyệt chủng. Với 3.947 loài được mô tả như là "[[Loài cực kỳ nguy cấp|cực kỳ nguy cấp]]" và 5.766 là "nguy hiểm", trong khi hơn 10.000 loài được liệt kê là "dễ bị tổn thương". Đe dọa 41% các loài [[động vật lưỡng cư]], 33% các loài [[san hô]], 30% các loài [[Ngành Thông|cây lá kim]], 25% [[Lớp Thú|động vật có vú]], và 13% loài [[chim]]. Danh sách đỏ IUCN đã liệt kê 132 loài [[thực vật]] và [[động vật]] từ [[Ấn Độ]] là "[[Loài cực kỳ nguy cấp|Cực kỳ nguy cấp]]".<ref>[http://www.thehindu.com/sci-tech/energy-and-environment/article3551664.ece?homepage=true Red list has 132 species of plants, animals from India]</ref><ref>[http://edition.cnn.com/2012/06/19/world/rio-red-list-extinction-species/index.html Extinction threat 'a call to world leaders' at Rio Earth Summit]</ref><ref>[http://blogs.scientificamerican.com/extinction-countdown/2012/06/19/critically-endangered-purring-monkey-added-iucn-red-list/ Critically Endangered Purring Monkey and 1,900 Other Species Added to IUCN Red List]</ref><ref>[http://planetsave.com/2012/06/20/the-red-list-of-threatened-species-annual-report-released-video/ The Red List Of Threatened Species, Annual Report Released]</ref><ref>[http://www.globalpost.com/dispatch/news/science/wildlife-news/120619/iucn-red-list-update-2012 IUCN Red List update: Nearly 2,000 species added]</ref><ref>[http://www.wildlifeextra.com/go/news/iucn-2012.html#cr IUCN 2012 update - 4 species extinct – 2 rediscovered – Food security waning]</ref><ref>[http://www.mnn.com/earth-matters/wilderness-resources/stories/threat-to-web-of-life-imperils-humans-un-summit-told Threat to 'web of life' imperils humans, UN summit told]</ref> 
 
== Các danh mục phân loại ==