Khác biệt giữa các bản “Cử nhân (học vị)”

Tại [[Hoa Kỳ]], nhiều trường cao đẳng (đặc biệt là các trường cao đẳng nghệ thuật độc lập) trao bằng cử nhân nghệ thuật BA cho tất cả các ngành học thuật. Trong các trường này, sinh viên theo học các chuyên ngành học thuật như tiếng Anh, Hóa học,... sẽ nhận được nhận bằng BA trong khi sinh viên theo học các ngành như Khoa học Cảnh sát, Tài chính, Điều dưỡng sẽ được nhận bằng BS. Một số trường trao bằng BA cho các ngành thuộc nhóm khoa học về nhân văn và bằng BS cho khoa học tự nhiên và khoa học xã hội.
 
Ba trường đại học của [[Hoa Kỳ]]: [[Viện Công nghệ California]], [[Viện Công nghệ Georgia]], và [[Học viện Công nghệ Massachusetts|Viện Công nghệ Massachusetts]], sáu Học viện Hàng hải cũng như trong năm học viện khác như DịchHậu vụcần Quân sự, Hải quân, Không quân, Vận tải biển và Cảnh sát biển cấp bằng BS cho mọi ngành học, bao gồm các ngành mà tại các cơ sở đào tạo khác bằng được cấp là bằng BA. Trường [[Đại học Harvard]] chỉ cấp bằng BA và BLA (bằng cử nhân Nghệ thuật mở rộng, Bachelor of Liberal Arts), ngoại trừ những sinh viên kỹ thuật có thể được trao bằng SB như là một bằng cấp bổ sung cho bằng BA được yêu cầu phải có trước.
 
==== Bằng kỹ sư ====
Người dùng vô danh