Khác biệt giữa các bản “Ninh Phước”

*Phía Nam và Tây Nam giáp huyện [[Thuận Nam]]
*Phía Đông giáp [[biển Đông]].
Đây cũng là địa phương có dự án [[Đường cao tốc Nha Trang – Phan Thiết]] đi qua đang được xây dựng.
===Diện tích, dân số===
*Diện tích: 341,0337 km.
Người dùng vô danh