Khác biệt giữa các bản “Phú Hòa (định hướng)”

không có tóm lược sửa đổi
*Thị trấn [[Phú Hòa, Chư Păh|Phú Hòa]], huyện [[Chư Păh]], tỉnh [[Gia Lai]].
*Thị trấn [[Phú Hòa (thị trấn Phú Yên)|Phú Hòa]], huyện [[Phú Hòa, Phú Yên|Phú Hòa]], tỉnh [[Phú Yên]].
*Thị trấn [[Phú Hòa, (thịThoại trấn An Giang)Sơn|Phú Hòa]], huyện [[Thoại Sơn, An Giang|Thoại Sơn]], tỉnh [[An Giang]].
*Xã [[Phú Hòa, Định Quán|Phú Hòa]], huyện [[Định Quán]], tỉnh [[Đồng Nai]].
*Xã [[Phú Hòa, Lương Tài|Phú Hòa]], huyện [[Lương Tài]], tỉnh [[Bắc Ninh]].
223.385

lần sửa đổi