Khác biệt giữa các bản “Vĩnh Tân, Vĩnh Châu”

không có tóm lược sửa đổi
{{Thông tin đơn vị hành chính Việt Nam |
| tên = Vĩnh Tân, Vĩnh ChâuHải
| vai trò hành chính = Xã
| tên = Vĩnh Tân, Vĩnh Châu
| hình =
| ghi chú hình =
| vị trí lấy tọa độ =
| vĩ độ =
| kinh độ =
| vĩ phút =
| vĩ giây =
| hướng vĩ độ =
| kinh phút =
| kinh giây =
| hướng kinh độ =
| diện tích =
| dân số =
| thời điểm dân số =
| mật độ dân số =
| dân tộc =
| quốc gia = {{VIE}}
| vùng =
| tỉnh = [[Sóc Trăng]]
| huyệnthị xã = [[Vĩnh Châu]]
| thành phố =
| huyện = [[Vĩnh Châu]]
| thị xã =
| thành lập =
| trụ sở UBND =
| mã hành chính =
| mã bưu chính =
}}
{{otheruses|Vĩnh Tân}}
'''Vĩnh Tân''' là một xã thuộc huyện [[Vĩnh Châu]], tỉnh [[Sóc Trăng]]. Quyết định 19/2006/QĐ-BTNMT<ref>{{chú thích web | url = http://www.thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-19-2006-QD-BTNMT-Danh-muc-dia-danh-don-vi-hanh-chinh-Viet-Nam-the-hien-tren-ban-do/20459/noi-dung.aspx | tiêu đề = Quyết định 19/2006/QĐ | author = | ngày = | ngày truy cập = 23 tháng 7 năm 2015 | nơi xuất bản = | ngôn ngữ = }}</ref> về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính thể hiện trên bản đồ - Địa danh hành chính thể hiện trên bản đồ tỉnh Sóc Trăng năm 2006 chỉ rõ:
*Diện tích: 52,74&nbsp;km²
*Dân số: 12900 người
 
==XemChú thêmthích==
{{Tham khảo|2}}
 
==Tham khảo==
*[http://www.monre.gov.vn/monrenet/default.aspx?tabid=239&ItemID=30461 Danh mục địa danh các đơn vị hành chính thể hiện trên bản đồ - Địa danh hành chính thể hiện trên bản đồ tỉnh Sóc Trăng]
{{tham khảo}}{{Danh sách các đơnĐơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnhthị xã SócVĩnh TrăngChâu}}
 
{{sơ khai Sóc Trăng}}
206.636

lần sửa đổi