Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Wikipedia:Bạn có biết/2016/Tuần 51”

*...do đặc tính dễ [[tiêu hóa]], '''[[Diêm mạch]]''' được lựa chọn là cây trồng thực nghiệm trong ''Hệ thống hỗ trợ kiểm soát cuộc sống sinh thái'' của NASA cho các chuyến [[du hành không gian]] trong thời gian dài? [[User:Phong_phaothu|<small>'''<span style="background:Red;color:White">&nbsp;PHONG&nbsp;</span>'''</small>]][[User talk:Phong_phaothu|<small>'''<span style="background:blue;color:yellow">&nbsp;pháo thủ&nbsp;</span>'''</small>]] 16:43, ngày 15 tháng 12 năm 2016 (UTC)
===[[Ioannes II Komnenos]]===
*...trong một lần đi săn [[lợn rừng]], [[Hoàng đế]] [[Đông La Mã]] '''[[Ioannes II Komnenos]]''' đã vô tình bị cắt vào tay bởi [[mũi tên]] tẩm độc và qua đời vài ngày sau đó? [[User:Phong_phaothu|<small>'''<span style="background:Red;color:White">&nbsp;PHONG&nbsp;</span>'''</small>]][[User talk:Phong_phaothu|<small>'''<span style="background:blue;color:yellow">&nbsp;pháo thủ&nbsp;</span>'''</small>]] 17:20, ngày 16 tháng 12 năm 2016 (UTC)