Khác biệt giữa các bản “Ngữ tộc Mã Lai-Đa Đảo”

** [[Nhóm ngôn ngữ Malay-Sumbawa]]: [[Tiếng Malay]] (Indonesia và Malaysia), [[tiếng Sunda]], [[tiếng Java]], [[tiếng Bali]], [[tiếng Aceh]], [[tiếng Chăm]], [[tiếng Gia Rai]], [[tiếng Minangkabau]], [[tiếng Tetum]].
* [[Ngữ chi châu Đại dương]]: bao gồm [[tiếng Tolai]], [[tiếng Gilbert]] (Kiribati), [[tiếng Fiji]].
** [[HọNhóm ngôn ngữ Polynesia]]: [[tiếng Hawaii]], [[tiếng Maori]], [[tiếng Samoa]], [[tiếng Tahiti]], [[tiếng Tonga]].
 
== Chỉ dẫn ==