Khác biệt giữa bản sửa đổi của “KV13”

n
Không có tóm lược sửa đổi
* Reeves, N Và Wilkinson, R. H. <cite>Hoàn toàn thung Lũng của các vị Vua</cite>Năm 1996, Thames và Hudson, London.
* Siliotti, A. <cite>Dẫn đến thung Lũng của các vị Vua và để tiêu diệt web site chính thức và các ngôi Đền</cite>Năm 1996 Kỳ Kỳ Gaddis, Cairo.
 
[[Thể loại:Ngôi mộ ở Thung lũng các vị Vua]]