Khác biệt giữa bản sửa đổi của “KV13”

Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
==Tham khảo==
{{reflist}}
* Reeves, N & Wilkinson, R. H. <cite>Hoàn toàn thung Lũng của các vị Vua</cite>Năm , 1996, Thames and Hudson, London.
* Siliotti, A. , 1996, A.A. Gaddis, Cairo.
* Siliotti, A. <cite>Dẫn đến thung Lũng của các vị Vua và để tiêu diệt web site chính thức và các ngôi Đền</cite>Năm 1996 Kỳ Kỳ Gaddis, Cairo.
 
[[Thể loại:Ngôi mộ ở Thung lũng các vị Vua]]
{{Thung lũng các vị Vua}}