Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Thành viên:Viethavvh”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
==BCB==
Mình thấy ở mục Moana sửa lại là ' tựa phim ' hoặc ' tiêu đề phim ' thay cho ' tên phim ' để tránh trùng lặp. [[User:Phong_phaothu|<small>'''<span style="background:Red;color:White">&nbsp;PHONG&nbsp;</span>'''</small>]][[User talk:Phong_phaothu|<small>'''<span style="background:blue;color:yellow">&nbsp;pháo thủ&nbsp;</span>'''</small>]] 05:22, ngày 5 tháng 12 năm 2016 (UTC)
:Thật có lỗi với bạn khi không thể trả lời bạn sớm hơn. Hôm chủ nhật nhà mình có tiệc, do ham vui hôm đó mình đã sỉn quắc cần câu luôn! Mình có đọc được tin nhắn của bạn nhưng mình không thể nào ngồi dậy nổi để đọc bài tìm ý. Mình sẽ ráng tìm ý cho lần cập nhật vào giữa tuần! [[User:Phong_phaothu|<small>'''<span style="background:Red;color:White">&nbsp;PHONG&nbsp;</span>'''</small>]][[User talk:Phong_phaothu|<small>'''<span style="background:blue;color:yellow">&nbsp;pháo thủ&nbsp;</span>'''</small>]] 16:58, ngày 20 tháng 12 năm 2016 (UTC)