Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Theodore M. Davis”

 
== Cuộc khai quật ==
Bắt đầu từ năm 1902, Davis hành động khảo cổ riêng lẻ và là nhà tài trợ cho [[Hội đồng Tối cao Khảo cổ học]] trong việc khai quật các khu lăng mộ cổ.
Bắt đầu từ trong 1902 Davis hành động như riêng tư tài trợ cho các [[Hội đồng Tối cao Khảo cổ học|Cổ vật dịch Vụ]]. Vì sự thành công của mùa đầu tiên này, trong đó bao gồm những khám phá của [[KV45]] (ngôi mộ của Userhet) và một cái hộp chứa da cái khố từ trên [[KV36]] (ngôi mộ của Maiherpri), điều này đã được tài trợ mới mỗi năm cho đến năm 1905.<ref>Davis, T.M., <cite>''The Tomb of Queen Tîyî''</cite> (KMT, 1990) p. iv</ref> Trong thời gian này khai quật được tiến hành trong tên của ông của tổng thanh tra của đồ cổ cho [[Thượng Ai Cập|Thượng Ai cập]] (giữa 1902 và năm 1904, [[Howard Carter]] và cho những năm 1904-1905 mùa James E. jenny reese clark).<ref>Reeves, C.N., <cite>''Valley of the Kings''</cite> (Kegan Paul, 1990) p.292</ref><ref>Davis, T.M., <cite>''The Tomb of Queen Tîyî''</cite> (KMT, 1990) p. iv</ref>
 
Bắt đầu từ trong 1902 Davis hành động như riêng tư tài trợ cho các [[Hội đồng Tối cao Khảo cổ học|Cổ vật dịch Vụ]]. Vì sự thành công của mùa đầu tiên này, trong đó bao gồm những cuộc khám phá củamộ [[KV45]] (ngôi mộ của [[Userhet]]) và một cái hộp chứa da cái khố từ trên [[KV36]] (ngôi mộ của [[Maiherpri]]), điều nàyông đã được tài=i trợ mới mỗi năm cho đến năm 1905.<ref>Davis, T.M., <cite>''The Tomb of Queen Tîyî''</cite> (KMT, 1990) p. iv</ref> Trong thời gian này khai quật được tiến hành trong tên của ông của tổng thanh tra của đồ cổ cho [[Thượng Ai Cập|Thượng Ai cập]] (giữa 1902 và năm 1904, [[Howard Carter]] và cho những năm 1904-1905 mùa James E. jenny reese clark).<ref>Reeves, C.N., <cite>''Valley of the Kings''</cite> (Kegan Paul, 1990) p.292</ref><ref>Davis, T.M., <cite>''The Tomb of Queen Tîyî''</cite> (KMT, 1990) p. iv</ref>
 
Năm 1905 Arthur Weigall, như mới thanh tra tướng thuyết phục Davis ký nhượng quyền mới cho công việc trong thung Lũng<ref>Reeves, C.N., <cite>''Valley of the Kings''</cite> (Kegan Paul, 1990) pp. 292-293, pp. 331-333</ref> và để sử dụng của mình, nhà khảo cổ. Dưới những điều kiện mới khai quật được thực hiện bởi Edward R. West (1905-1908), E. Harold Jones (1908-1911) và Harry Burton (1912-1914).<ref>Reeves, C.N., <cite>''Valley of the Kings''</cite> (Kegan Paul, 1990) pp. 292-293</ref> Nhưng bởi năm 1913, Davis đã trở thành vỡ mộng với những nỗ lực đó đã không mang lại một nguyên vẹn ngôi mộ hoàng gia, và bắt đầu chia sẻ niềm tin rằng thung lũng đã bị kiệt sức. Trong 1913-14 mùa ông cuối cùng đã nhượng để khai quật ở thung Lũng của các vị Vua. Nhượng sau đó chuyển đến Chúa Wales. Mặc dù khai quật bắt đầu trong 1914-1915 mùa sự nhượng bộ là không chính thức, có chữ ký cho đến năm 1915.<ref>Winstone, H.V.F, <cite>''Howard Carter, and the discovery of the tomb of Tutankhamun''</cite> (Barzan, 2006) p. 108</ref>