Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Theodore M. Davis”

 
=== Danh sách của những khám phá và khai quật ===
* Năm 1902: [[KV45]]
* NĂMNăm 1903: [[KV20]], [[KV43]], [[KV60]]
* NĂMNăm 1905: [[KV2]], [[KV19]], [[WV22|KV22]], [[KV46]], [[KV47]], [[KV53]]
* NĂMNăm 1906: [[KV48]], [[KV49]], [[KV50]], [[KV51]], [[KV52]]
* Năm 1907: [[KV10]], [[KV54]], [[KV55]]
* NĂMNăm 1908: [[KV56]], [[KV57]]
* Năm 1909: [[KV58]]
* Năm 1910: [[KV61]]
* Năm 1912: [[KV3]]