Khác biệt giữa các bản “Bắc Chu Vũ Đế”

không có tóm lược sửa đổi
{{infobox royalty
| name = Bắc Chu Vũ Đế <br/> 北周武帝
| title = [[Hoàng đế]] [[Tên gọi Trung Quốc|Trung Hoa]]
| thêm = china
| era name = Bảo Định (保定; 561-565)<br>Thiên Hòa (天和; 566-572)<br>Kiến Đức (建德; 572-578)<br>Tuyên Chính (宣政; 578-578)
| temple name = [[Cao Tổ]] (高祖)
| posthumous name = Vũ hoàngHoàng đếĐế (武皇帝)
| father = [[Vũ Văn Thái]]
| mother = [[Sất Nô thái hậu]]