Mở trình đơn chính

Các thay đổi

n
{{Tham khảo}}
==Liên kết ngoài==
*{{Vi}} [http://phimanh.vnexpress.net/News/Tam-ly/2006/10/3B9AD853/ Dạ yến trên PAN]
* {{Amg movie|357707}}
* {{imdb title|id=0465676}}