Khác biệt giữa các bản “Andrey Dmitryevich Sakharov”

==Các giải thưởng==
* 3 lần [[Anh hùng lao động Liên Xô]] (1953, 1955 và 1962).
 
* [[Giải thưởng Lenin]] năm 1956.
 
* [[Giải thưởng Stalin]] năm 1953.
 
* [[Nobel Hòa bình]] năm 1975.
 
48.517

lần sửa đổi