Khác biệt giữa các bản “Real Time Streaming Protocol”

Unicodifying using AWB
(RTSP)
 
(Unicodifying using AWB)
RTSP-Version = "RTSP" "/" 1*DIGIT "." 1*DIGIT
 
Dấu sao "*" trong-Request URI có nghĩa  yêu cầu không áp dụng với một tài nguyên cụ thể, đến máy chủ riêng, và chỉ được phép khi phương thức sử dụng không nhất thiết phải áp dụng cho một tài nguyên.
 
Ví dụ:
CSeq: 1
 
Public: DESCRIBE, SETUP, TEARDOWN, PLAY, PAUSE                                                                                                                                                     
 
==== [null -           DESCRIBE] ====
48.517

lần sửa đổi