Khác biệt giữa các bản “Chế độ quân chủ”

không có tóm lược sửa đổi
 
==Quân chủ trên thế giới==
Hiện nay, trên thế giới có 44 quốc gia còn tồn tại hình thức nhà nước quân chủ với 25 vị vua và nữ hoàng, trong đó [[Danh sách vua và nữ hoàng Anh|Nữ hoàng Anh]] [[Elizabeth II]] là [[nữ hoàng]] của [[Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland]] và đồng thời cũng là nữ hoàng của 15 [[quốc gia]] [[độc lập]] khác (tức [[Thịnh vượng chung Anh|Khối thịnh vượng chung Anh]]. Có thể chia ra 2 hình thức là Quân chủ hạn chế và Quân chủ tuyệt đối (Quân chủ tập trung).
 
{| align="center" style="background:transparent;"
-->{{legend|#D45500|Chế độ quân chủ bán lập hiến (phân nửa)}}<!--
-->{{legend|#285F27|[[Quân chủ lập hiến|Chế độ quân chủ lập hiến]]}}<!--
-->{{legend|#008000|[[Vương quốc Khối thịnh vượng chung Anh]]}}<!--
-->{{legend|#ff00ff|Chế độ quân chủ địa phương (truyền thống)}}
]]