Khác biệt giữa các bản “Tấn Văn công”

Tấn Văn công là con của [[Tấn Hiến công]], vua thứ 19 nước Tấn. Mẹ ông là [[Hồ Quý cơ]] (狐季姬) người [[nước Địch]], sinh ra ông năm 697 TCN. Cơ Trùng Nhĩ lớn lên khi ông nội là [[Tấn Vũ công]] đang phát triển lực lượng ở [[Khúc Ốc]], nhiều lần tiến về [[đất Dực]] tranh ngôi vua Tấn với chi trưởng chưa thành công.
 
Khi còn trẻ, Trùng Nhĩ đã tỏ ra kính trọng kẻ sĩ, được nhiều người quý mến theo giúp. Năm 17 tuổi ([[681 TCN]]), ông đã có 5 kẻ sĩ theo phò tá là [[Triệu Thôi]], [[Hồ Yển]], Giả Đà, [[Tiên Chẩn]], [[Ngụy ThùSưu]].
 
Năm [[679 TCN]], [[Tấn Vũ công]] đánh diệt [[Tấn hầu Dẫn]], trở thành quốc chủ của toàn nước Tấn. Cha Trùng Nhĩ là [[Tấn Hiến công|Cơ Quỹ Chư]] được lập làm [[Thái tử]], lúc đó Trùng Nhĩ đã trưởng thành. Năm [[677 TCN]], Tấn Vũ công qua đời, cha ông lên ngôi, trở thành '''Tấn Hiến công'''. Năm đó Trùng Nhĩ đã được 21 tuổi.
2.267

lần sửa đổi