Khác biệt giữa các bản “William xứ Ockham”

(xóa các nguồn tự xuất bản)
==Những cống hiến==
===[[Tri thức luận]]===
Nguồn gốc của điều này đó là William chẳng ưa gì cái [[chủ nghĩa duy thực]] của [[thời Trung cổ]] lúc đó và ông cũng chẳng ưa luôn những lập trường mang tính [[siêu hình]] của những ai theo chủ nghĩa này.
 
Những vấn đề phổ biến niệm đã được William khởi động lại trong hoàn cảnh [[chủ nghĩa kinh viện]] đang đi vào hồi suy tàn.
 
Theo William, một [[sự vật]] không thể hiện hữu trong nhiều sự vật khác nhau được. Vì vậy, phổ biến không thể lài một sự vật, một hiện thực nào đó được. Theo ý của ông, [[phổ biến niệm]] chỉ là thực tại của [[trí khôn]] và không có sự hữu thể nào cả. Nó chỉ hiện hữu trong [[linh hồn]] mà thôi.
 
Cũng theo quan điểm của nhà triết học này, [[cá vật]] là cái gì được hiểu chính xác nhất. Ở Thiên Chúa, không có cái gọi là ý tưởng phổ biến mà chỉ có cá vật. [[Duns Scotus]] đã nói về điều này, nhưng William đã khai thác nó một cách triệt để.
48.517

lần sửa đổi