Khác biệt giữa các bản “Giáo hội”

Unicodifying
n (Robot: Sửa đổi hướng)
(Unicodifying)
Trong [[tiếng Việt]], '''Giáo hội''' là thuật ngữ [[Từ Hán-Việt|Hán-Việt]] để chỉ phương thức tổ chức bộ máy của một tôn giáo có chức sắc và giáo lý được công nhận ("giáo" là tôn giáo, "hội" là hội đoàn, hội nhóm), nhưng thông thường được áp dụng cho [[Kitô giáo]], [[Phật giáo]].
 
Có thể định nghĩa về tổ chức giáo hội như sau: Giáo hội là cơ cấu tổ chức, bộ máy hành chính của tôn giáo và cũng là cơ quan quyền lực của tôn giáo, trong đó tập trung ở một số người. Giáo hội là tổ chức pháp nhân, không chỉ quan hệ trong đạo mà còn là mối quan hệ xã hội. Hội thánh là nói về phần thiêng liêng, một tập hợp rộng rãi cả chức sắc và tín đồ có mối quan hệ trong đạo, mang tính chất tôn giáo thuần túy. Trên thực tế hai khái niệm này rất gần nhau, thậm chí ở một số tôn giáo, đôi khi được hiểu là một và sử dụng như nhau.<ref>Nguyễn Cao Thanh, ''"Tìm hiểu tổ chức giáo hội và vấn đề pháp nhân tôn giáo"'' [http://btgcp.gov.vn/Plus.aspx/vi/News/38/0/241/0/1154/TIM_HIEU_TO_CHUC_GIAO_HOI_VA_VAN_DE_PHAP_NHAN_TON_GIAO "Tìm hiểu tổ chức giáo hội và vấn đề pháp nhân tôn giáo"]. Ban Tôn giáo Chính phủ.</ref>
 
==Kitô giáo==
Đối với Kitô giáo, chữ ''giáo hội'' ([[Latinh]]: ''Ecclesia'', [[tiếng Anh]]: ''Church'') có nguồn gốc từ chữ κκλησία (Ekkkèsia) trong [[tiếng Hy Lạp]] có nghĩa là "triệu tập", và được dùng để chỉ những cuộc tụ họp dân chúng thường có tính cách [[tôn giáo]]. Thật ra, các văn bản [[Cựu Ước]] cũng đã dùng chữ này để chỉ cuộc triệu tập dân tộc [[Israel]] để nghe lệnh truyền của [[Thiên Chúa]]. Sau này, các giáo hội thuộc Kitô giáo muốn nhấn mạnh họ là cộng đoàn tín hữu thánh thiện do Thiên Chúa tuyển chọn thì xưng thêm thuật ngữ là ''Hội Thánh'' ([[Latinh]]: ''Ecclesia Sancta'', [[tiếng Anh]]: ''Holy Church''). Ví dụ: [[Giáo hội Công giáo Rôma|Hội Thánh Công giáo]], [[Tin Lành|Hội Thánh Tin Lành]]...
 
Thông thường, chữ ''Giáo hội'' dùng để chỉ tư cách [[pháp nhân]] về tổ chức, không dừng lại ở mối quan hệ trong đạo mà còn là mối quan hệ xã hội; còn chữ ''Hội Thánh'' dùng để chỉ đặc tính thiêng liêng, một tập hợp rộng rãi cả chức sắc và tín đồ có mối quan hệ trong tôn giáo, và chỉ mang tính chất tôn giáo thuần túy. Trên thực tế, trong Kitô giáo thì hai khái niệm này rất gần nhau, thậm chí đôi khi được hiểu là một và sử dụng như nhau<ref>[http://btgcp.gov.vn/Plus.aspx/vi/News/38/0/241/0/1154/TIM_HIEU_TO_CHUC_GIAO_HOI_VA_VAN_DE_PHAP_NHAN_TON_GIAO Tìm hiểu tổ chức giáo hội và pháp nhân tôn giáo]</ref>.
48.517

lần sửa đổi