Khác biệt giữa các bản “Lê Liêm”

 
Trong những năm 1960, ông phản đối việc thân Trung quốc, chống [[Liên Xô]], và trong một bài diễn văn về việc cải tạo giáo dục, năm 1968, ông trở lại quan điểm chính thống. Có liên quan trong [[Vụ án Xét lại Chống Đảng]], ông bị khai trừ Đảng vào tháng 5 năm [[1968]].
 
Sau Đại hội Đảng V (1982) ông trở lại công tác ở Ban Khoa giáo Trung ương.
 
Ông mất vào cuối thập niên 80.
Người dùng vô danh