Khác biệt giữa các bản “Buffalo buffalo Buffalo buffalo buffalo buffalo Buffalo buffalo”

n
Sửa bản mẫu sao BVT
(Một ví dụ hay, nhưng bài viết là về ngữ pháp tiếng Anh, không phải trường hợp ngữ pháp tiếng Việt)
n (Sửa bản mẫu sao BVT)
{{sao bài viết tốt}}
[[Tập tin:Buffalo sentence 1 parse tree.svg|phải|320px|nhỏ|[[Cây cú pháp]] đơn giản hóa
<br />
 
* {{youtube|65Mv3jHgiew|Giải thích câu nói}} {{en icon}}
{{sao bài viết tốt|phiên bản được chọn=21281448|thời gian=31 tháng 7 năm 2015}}
 
[[Thể loại:Cụm từ tiếng Anh]]