Khác biệt giữa các bản “Trần Nhân Tông”

Sua trúng tã
(Sua trúng tã)
Ngày 18 tháng 4, hai vua Trần về phủ Long Hưng ([[Thái Bình]]) và đưa các bại tướng của trận Bạch Đằng bị bắt đến trình diện trước lăng [[Trần Thái Tông]]. Tương truyền khi đó chân của các tượng ngựa đá trong lăng đều lấm bùn, như thể những vật này cũng vừa mới tham gia chiến đấu. Nhân Tông tức cảnh ngâm hai câu thơ rằng: {{sfn|Ngô Sĩ Liên|1993|p=198}}{{sfn|Ngô Thì Sĩ|1991|p=83}}<ref>{{chú thích web |url = https://www.vanhoanghean.com.vn/chuyen-muc-goc-nhin-van-hoa/nhung-goc-nhin-van-hoa/tho-chien-tran-cua-tran-nhan-tong |tiêu đề = Thơ chiến trận của Trần Nhân Tông |tác giả = Hồ Tấn Nguyên Minh |ngày =29 tháng 2 năm 2012 |work = Văn hóa Nghệ An |ngày truy cập = 29 tháng 11 năm 2012 |ngôn ngữ = tiếng Việt }}</ref>
:''Xã tắc hai phen bon ngựa đá,''
:''Non sông ngàn thưởthuở vững âu vàng.''
 
Một ngày trước trận Bạch Đằng, đại quân Nguyên bắt đầu rút từ Vạn Kiếp lên [[Lạng Sơn]]. Quân Đại Việt đã liên tục phục kích, chặn đánh gây cho quân Nguyên tổn thất rất lớn. Đến ngày 19 tháng 4 năm 1288, quân Nguyên đã bị đánh bật hoàn toàn khỏi Đại Việt.<ref name="chientranhvequoc1288"/>{{sfn|Hà Văn Tấn & Phạm Thị Tâm|1972|pp=318–323}}
Người dùng vô danh