Khác biệt giữa các bản “Tấn Văn công”

== Gia quyến ==
* Phu nhân: ít nhất 10 phu nhân<ref name="skt"/>.
** [[TừVăn Doanh]] (文嬴), con gái [[Tần Mục công]], không con.
** [[Hoài Doanh]] (懷嬴), con gái Tần Mục công, sinh [[Công tử Nhạc]].
** [[Bức Cật]] (偪姞), sinh [[Tấn Tương công]], chết ở [[đất Bồ]].
** [[Quý Ngôi]] (季隗), sinh [[Bá Du]] và [[Thúc Lưu]].
** [[Đỗ Kì]] (杜祁), sinh [[Công tử Ung]].
** [[Tề Khương]] (齐姜).
** [[Hoài Doanh]] (懷嬴), sinh [[Công tử Nhạc]].
** [[Nam Uy]] (南威).
** [[Chu thị]] (周氏), sinh [[Tấn Thành công]].
2.267

lần sửa đổi