Khác biệt giữa các bản “HTML”

thêm khung
(đã nói ở trên rồi)
(thêm khung)
{{Infobox file format
| name = HTML<br />{{small|{{nowrap|(HyperText Markup Language)}}}}
| icon = [[File:HTML.svg|200px]]
|_noextcode = on
| extension = {{unbulleted list|<code>.html</code>|<code>.htm</code>}}
| mime = text/html
| type code = TEXT
| uniform type =
| conforms to =
| developer = [[World Wide Web Consortium|W3C]] & [[WHATWG]]
| released = {{Start date and age|1993|df=yes}}
| latest release version = [[HTML5|5.0]] / 5.1 <small>(working draft)</small>
| latest release date = {{Start date and age|2014|10|28|df=yes}}
| genre = [[Document file format]]
| container for =
| contained by =
| extended from = [[Standard Generalized Markup Language|SGML]]
| extended to = [[XHTML]]
| standard = {{unbulleted list|ISO/IEC 15445|[http://www.w3.org/TR/html/ W3C HTML5]|[http://whatwg.org/html HTML Living Standard]|[http://www.w3.org/TR/html51/ W3C HTML 5.1]}}
| free = Yes
| url = {{unbulleted list|{{URL|http://www.w3.org/html/}}|{{URL|https://whatwg.org/}}}}
|icon_size = 120px}}
 
'''HTML''' ([[tiếng Anh]], viết tắt cho ''HyperText Markup Language'', hay là "Ngôn ngữ Đánh dấu Siêu văn bản") là một [[ngôn ngữ đánh dấu]] được thiết kế ra để tạo nên các [[website|trang web]] với các mẩu thông tin được trình bày trên [[World Wide Web]]. HTML được định nghĩa như là một ứng dụng đơn giản của [[SGML]] và được sử dụng trong các tổ chức cần đến các yêu cầu xuất bản phức tạp.
HTML đã trở thành một chuẩn [[Internet]] do tổ chức [[W3C|World Wide Web Consortium]] (W3C) duy trì. Phiên bản chính thức mới nhất của HTML là HTML 4.01 (1999). Sau đó, các nhà phát triển đã thay thế nó bằng [[XHTML]]. Hiện nay, HTML đang được phát triển tiếp với phiên bản [[HTML5]] hứa hẹn mang lại diện mạo mới cho [[World Wide Web|Web]].